Architektura krajobrazu jako dziedzina nauki

Zapewne wielu z nas kojarzy architekturę krajobrazu z praktyczną działalnością człowieka.

Warto jednak mieć na uwadze, że jest to również dziedzina nauki, która zajmuje się kształtowaniem naszej przestrzeni życiowej.

Architekci krajobrazu tworzą swoje projekty z wykorzystaniem szaty roślinnej, elementów architektonicznych oraz wodnych (na przykład oczka wodne).

Muszą przy tym brać pod uwagę szereg różnych czynników, takich jak chociażby naturalne uwarunkowania, czyli stan aktualny krajobrazu, rodzaj gleby, panujący klimat czy też rzeźba terenu.

Do tego konieczne jest również uwzględnienie kultury danego regionu oraz praktycznych potrzeb danej społeczności – kiedy projektuje się park, to nie może być on tylko dziełem sztuki, ale ma być stworzony z myślą o ludziach, którzy będą w nim wypoczywać.

Żeby zostać profesjonalnym architektem krajobrazu, trzeba najpierw przyswoić sporo wiedzy.

www.pielegnujemyskore.pl

Konieczne jest również tutaj posiadanie pewnych wrodzonych predyspozycji.

https://machinasnu.pl/projekt-wnetrz/projekt-lazienki/ Ktura Architekci