Echokardiografia

Echokardiografia serca to fachowy termin określający badanie USG serca lub echo serca. Echokardiografia jest techniką diagnostyki obrazowej, w której za pomocą ultradźwięków badane są struktury nie tylko serca, ale również większych naczyń krwionośnych. W echokardiografii stosuje się najczęściej ultradźwięki o częstotliwości do 10 mega herców, dzięki którym diagnosta na ekranie uzyskuje obraz badanych struktur, które z kolei powstają właśnie poprzez odbicie fal ultradźwiękowych.

Rodzaje echokardiografii

reczniki.inter-aktywni.org.pl

Echokardiografia jest badaniem, które na przestrzeni lat mocno ewoluowało. Współcześnie można wyróżnić kilka rodzajów tego badania, poza oczywiście podstawowym badaniem, którym jest echokardiografia przezklatkowa.

  • Echo serca obciążeniowe to badanie serca, które jest wykonywane z obciążeniem. Celem tego badania jest ocenienie pracy serca przy zwiększonym wysiłku fizycznym. Obciążenie serca następuje na skutek podania pacjentowi odpowiednich leków lub w wyniku podjęcia przez niego wysiłku fizycznego np. na bieżni. Obciążeniowe echo serca jest najczęściej wykonywane przy chorobie wieńcowej.

  • Echo serca 3D to metoda pozwalająca na przestrzenne zobrazowanie serca. Podczas wykonywania echokardiografii metodą 3D istnieje możliwość posiłkowania się także techniką dopplerowską, która pozwala ocenić jakość i szybkość przepływu krwi w mięśniu sercowym. W przypadku wystąpienia wątpliwości względem pracy serca i przepływu przez niego krwi, diagnosta może podjąć decyzję o podaniu kontrastu, który w znacznym stopniu wpływa na poprawę obrazu badania.
  • Echo serca przezprzełykowe to badanie, w którym w przełyku pacjenta umieszcza się specjalną sondę. Dzięki bliskości przełyku, komory serca i jego lewego przedsionka, istnieje możliwość wnikliwej oceny skrzeplin na zastawkach. Ponadto to badanie umożliwia również zdiagnozowanie zapalenia wsierdzia w przypadku sztucznych zastawek serca. Echokardiografia przezprzełykowe jest najbardziej inwazyjnym rodzajem echa serca. Wymaga znieczulenia miejscowego i w przeciwieństwie do pozostałych badań echokardiograficznych, echo serca przezprzełykowe nie może być wykonywane u wszystkich pacjentów.
  • Echo serca śródoperacyjne to badanie serca wykonywane podczas koronarografii lub zabiegu kardiochirurgicznego. Śródoperacyjna echokardiografia polega na bezpośrednim wprowadzeniu sondy do naczyń krwionośnych pacjenta.

.

na co zwracać uwagę przy kupnie mieszkania z rynku wtórnego drzwi z montażem radom