Echokardiografia

Echokardiografia serca to fachowy termin określający badanie USG serca lub echo serca. Echokardiografia jest techniką diagnostyki obrazowej, w której za pomocą ultradźwięków badane są struktury nie tylko serca, ale również większych naczyń krwionośnych. W echokardiografii stosuje się najczęściej ultradźwięki o częstotliwości do 10 mega herców, dzięki którym diagnosta na ekranie uzyskuje obraz badanych struktur, które z kolei powstają właśnie poprzez odbicie fal ultradźwiękowych.

Rodzaje echokardiografii

Echokardiografia jest badaniem, które na przestrzeni lat mocno ewoluowało. Współcześnie można wyróżnić kilka rodzajów tego badania, poza oczywiście podstawowym badaniem, którym jest echokardiografia przezklatkowa.

  • Echo serca obciążeniowe to badanie serca, które jest wykonywane z obciążeniem. Celem tego badania jest ocenienie pracy serca przy zwiększonym wysiłku fizycznym. Obciążenie serca następuje na skutek podania pacjentowi odpowiednich leków lub w wyniku podjęcia przez niego wysiłku fizycznego np. na bieżni. Obciążeniowe echo serca jest najczęściej wykonywane przy chorobie wieńcowej.

  • Echo serca 3D to metoda pozwalająca na przestrzenne zobrazowanie serca. Podczas wykonywania echokardiografii metodą 3D istnieje możliwość posiłkowania się także techniką dopplerowską, która pozwala ocenić jakość i szybkość przepływu krwi w mięśniu sercowym. W przypadku wystąpienia wątpliwości względem pracy serca i przepływu przez niego krwi, diagnosta może podjąć decyzję o podaniu kontrastu, który w znacznym stopniu wpływa na poprawę obrazu badania.
  • Echo serca przezprzełykowe to badanie, w którym w przełyku pacjenta umieszcza się specjalną sondę. Dzięki bliskości przełyku, komory serca i jego lewego przedsionka, istnieje możliwość wnikliwej oceny skrzeplin na zastawkach. Ponadto to badanie umożliwia również zdiagnozowanie zapalenia wsierdzia w przypadku sztucznych zastawek serca. Echokardiografia przezprzełykowe jest najbardziej inwazyjnym rodzajem echa serca. Wymaga znieczulenia miejscowego i w przeciwieństwie do pozostałych badań echokardiograficznych, echo serca przezprzełykowe nie może być wykonywane u wszystkich pacjentów.
  • Echo serca śródoperacyjne to badanie serca wykonywane podczas koronarografii lub zabiegu kardiochirurgicznego. Śródoperacyjna echokardiografia polega na bezpośrednim wprowadzeniu sondy do naczyń krwionośnych pacjenta.

.

bezdech remont łazienki katowice