Choroby serca

Rozwój cywilizacji z jednej strony umożliwił znaczący postęp w zakresie nowoczesnych technologii, elektroniki, mechaniki, a także medycyny. Niestety wraz z postępem technologicznym i szybszym tempem życia